Naše škola z tohoto programu podporuje oblast čtenářské gramotnosti, cizí jazyky a přírodní vědy. Žáci jsou vyučováni v tzv. půlených hodinách, které umožňují kvalitnější výuku.

Máme v úmyslu nejen zmodernizovat počítačovou síť, zakoupit druhou interaktivní tabuli, ale také se zaměřit na vybudování přírodovědného koutku.

Zájem žáků o výuku a procvičování učiva podporujeme i vytvářením nových interaktivních programů, které zveřejňujeme i zde.