HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

   Názvy not

   Názvy not

Hudební nástroje

 Názvy not, hudební         abeceda
        

   Hudební abeceda

   Noty

   Noty, pomlky

  Takty

  Takty

  Zvuk nebo tón?

  Doplň noty

  Dělení nástrojů

     

   Hudební nástroje

   Hudební nástroje

Co slyšíš v hudební ukázce?

  Opakování

 Hudební záhady

Doplnování not do taktů - bez kontroly